27 lutego 2017 :: Poniedziałek :: Imieniny: Gabriela i Anastazji
Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim

     

     Gmina Konstantynów Łódzki        

Województwo Łódzkie
Powiat Pabianicki

adres: 95-050 Konstantynów Łódzki
ul. Zgierska 2

NIP 731-19-93-975, REGON 472057690

Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim

  Kontakt tel. (42) 211-11-73,  211-19-03,  fax. 211-11-68
e-mail: 
sekretariat@konstantynow.pl  *

Urząd czynny dla mieszkańców: poniedziałek, środa, czwartek      8.00 - 16.00 
                                                                                       wtorek      9.00 - 17.00 
                                                                                 piątek      8.00 - 15.00

Burmistrz i Zastępca Burmistrza przyjmują w sprawach skarg i wniosków we wtorki
w godzinach 9.00 - 12.00 oraz
14.00 - 17.00

 Kasa urzędu pok. 21 na I piętrze czynna:
poniedziałek - piątek  8.00-14.00
                                wtorek  9.00 - 17.00 

Konta bankowe
Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim
Tytuł wpłaty
16 8780 0007 0000 0316 1000 0001
- podatek od nieruchomości
- podatek rolny i leśny
- podatek od środków transportowych
- opłata od posiadania psów
- opłata targowa
58 8780 0007 0000 0316 1007 0152
- opłata skarbowa
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów
- czynsz dzierżawny
- należności z tytułu kupna mienia gminy
- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
- mandaty
- inne niepodatkowe należności
05 8780 0007 0000 0316 1000 0005
- wadia
- zabezpieczenia należytego wykonania umów
32 8780 0007 0000 0316 1000 0004

- informacje za dane adresowe
75 8780 0007 0000 0316 1000 0006
- kaucje mieszkaniowe
 
  


Pokaż rejestr zmian