27 lutego 2017 :: Poniedziałek :: Imieniny: Gabriela i Anastazji
Rok 2009 - postępowania zakończone
 Postępowanie przetargowe T.I.340/25/2009 Obsługa pojemników wchodzacych w skład systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Konstantynów Łódzki
 Postępowanie przetargowe T.I.340/24/2009 Łapanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzetom
 Postępowanie przetargowe T.I.340/23/2009 Budowa zatok parkingowych w Konstantynowie Łódzkim
 Postępowanie przetargowe T.I.340/22/2009 Adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Konstantynowie Łódzkim w ramach programu „MOJE BOISKO - ORLIK 2012”
 Postępowanie przetargowe T.I.340/21/2009 Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz wdrożenia zintegrowanego systemu wspomagania zarzadzania miastem
 Postępowanie przetargowe T.I.340/20/2009 Zimowe utrzymanie dróg miejskich i powiatowych w granicach administracyjnych Konstantynowa Łódzkiego 2009/2010
 Postępowanie przetargowe T.I.340/19/2009 Realizacja projektu zintegrowanego „ Modernizacja i budowa infrastruktury technicznej Terenów Przemysłowych dla Konstantynowa Łódzkiego” - ETAP I
 Postępowanie przetargowe T.I.340/18/2009 Menadżer projektu zintegrowanego „ Modernizacja i budowa infrastruktury technicznej terenów przemysłowych dla Konstantynowa Łódzkiego”
 Postępowanie przetargowe T.I.340/17/2009 Budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Konstantynowie Łódzkim w ramach programu "Moje boisko- ORLIK 2012"5
 Postępowanie przetargowe T.I.340/16/2009 Menadżer projektu "Miejska sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu w Konstantynowie Łódzkim"
 Postępowanie przetargowe T.I.340/15/2009 Kompleksowa termomodernizacja budynków uzyteczności publicznej - Gimnazjum Nr 1 w Konstantynowie Łódzkim ETAP - I
 Postępowanie przetargowe T.I.340/14/2009 Budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Konstantynowie Łódzxkim w ramach programu "Moje boisko - ORLIK 2012"
 Postępowanie przetargowe T.I.340/13/2009 Menadżer projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Poprawa komunikacji na drogach regionalnych w Konstantynowie Łódzkim”
 Postępowanie przetargowe T.I.340/12/2009 - Wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 Postępowanie przetargowe T.I.340/11/2009 Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego
 Pzretarg ograniczony T.I. 340/10/1o/2009 "Przebudowa ul. Kilińskiego w odcinku Plac Wolności - ul. Łaska; przebudowa ul. Krótkiej w odcinku: ul. Łódzka - ul. 1-go Maja"
 Postępowanie przetargowe T.I.340/9/2009 Budowa pomnika PAMIĘCI OFIAR NIEMIECKICH OBOZÓW W KONSTANTYNOWIE
 Postępowanie przetargowe T.I.340/8/2009 Budowa boiska sportowego
 Postępowanie przetargowe T.I.340/7/2009 Naprawy dróg o nawierzchni gruntowej
 Postępowanie przetargowe T.I.340/6/2009 Remonty cząstkowe dróg o nawierzchniach bitumicznych
 Postępowanie przetargowe T.I.340/5/2009 Docieplenie budynku siedziby Konstantynowskiego Stowarzyszenia Śpiewaczo-Muzycznego im.Fryderyka Chopina w Konstantynowie Łódzkim
 Postępowanie przetargowe T.I.340/4/2009 Adaptacja pomieszczeń biurowych II piętra w dobudowanej części gmachu Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim
 Postępowanie przetargowe T.I.340/3/2009 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy infrastruktury terenów przemysłowych w Konstantynowie Łódzkim - obszar C
 Postępowanie przetargowe T.I.340/2/2009 na wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 Postępowanie przetargowe T.I.340.1/2009 Pt. Łapanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom
 Postępowanie przetargowe MOPS 340/1/2009 Świadczenie usług opiekuńczych w miesjcu zamieszkania podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim