27 lutego 2017 :: Poniedziałek :: Imieniny: Gabriela i Anastazji
Rok 2008 - postępowania zakończone
 Postępowanie przetargowe T.I.340/34/2008 Łapanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom
 Postępowanie przetargowe MOPS -340/01 Świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na terenie miasta Konstantynowia Łódzkiego
 Postępowanie przetargowe T.I.340/33/2008 Obsługa pojemników wchodzących w skład systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Konstantynów Łódzki
 Postępowanie przetargowe T.I.340/32/2008 Zmiana "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konstantynowa Łódzkiego"
 Postępowanie przetargowe T.I.340./31/2008 Obsługa bankowa budżetu Gminy Konstantynów Łódzki oraz jednostek organizacyjnych
 Postępowanie przetargowe T.I.340/30/2008 Miejscowe Plany Zagospodarowania przestrzennego
 Postępowanie przetargowe T.I.340/29/2008 Zmiana "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konstantynowa Łódzkiego"
 Postępowanie przetargowe T.I.340/28/2008 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
 Postępowanie przetargowe T.I.340/27/2008 Budowa kotłowni gazowej i rozbudowa instalacji c.o.w budynku siedziby Konstantynowskiego Stowarzyszenia Śpiewaczo-Muzycznego im.Fryderyka Chopina w Konstantynowie Łódzkim
 Postępowanie przetargowe T.I./340/26/2008 Wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 Postępowanie przetargowe TI.340/25/2008 Budowa sieci kanalizacji deszczowej z odwodnieniem ulicy Srebrzyńskiej w Konstantynowie Łódzkim
 Postępowanie przetargowe T.I.340/24/2008 Zimowe utrzymanie dróg miejskich i powiatowych w granicach administracyjnych Miasta Konstantynowa Łódzkiego 2008/2009
 Postępowanie przetargowe T.I.340/23/2008 Usługi koszenia traw na terenie Gminy Konstantynów Łódzki
 Postępowanie przetargowe T.I.340/22/2008 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy infrastruktury technicznej terenów przemysłowych w Konstantynowie Łódzkim
 Postępowanie przetargowe T.I.340/21/2008 Modernizacja instalacji c.o. budynków użyteczności publicznej w Konstantynowie Łódzkim – budynek Urzędu Miejskiego
 Postępowanie przetargowe T.I.340/20/2008 Wykonanie i montaż budynków zaplecza socjalnego w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" Etap II
 Postępowanie przetargowe T.I.340/19/2008 udzielenie długoterminowego kredytu bankowego
 Postępowanie przetargowe T.I.340/18/2008 Wykonanie i montaż budynków zaplecza socjalnego w ramach programu "Moje boisko- Orlik 2012" Etap II
 Postępowanie przetargowe T.I.340/17/2008 opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy dróg gminnych
 Postępowanie przetargowe T.I./340/16/2008 Usługi w zakresie utrzymania porządku i czystości w parkach na terenie Gminy Konstantynów Łódzki
 Postępowanie przetargowe T.I/340/15/2008 Naprawa i wzmocnienie konstrukcji istniejącego stropu nad pomieszczeniem filtrowni w piwnicy budynku CSiR w Konstantynowie Łódzkim
 Postępowanie przetargowe T.I./340/14/2008 na zakup serwera z oprogramowaniem, szafy serwerowej, drukarki kolorowej
 Postepowanie przetargowe nr T.I. 340/13/2008 "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Konstantynowie Łódzkim - budynek Urzędu Miejskiego"
 Postępowanie przetargowe T.I.340/12/2008 na wykonanie i montaż budynku zaplecza socjalnego w Konstantynowie Łódzkim w ramach programu :Moj boisko - Orlik 2012 ETAP II
 Postępowanie przetargowe T.I.340/11/2008 na usługi w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Konstantynów Łódzki
 Postępowanie przetargowe T.I.340/10/2008 na modernizcje sysytemu grzewczego budynków na terenie Konstantynowa Łódzkiego
 Postępowanie prztargowe T.I.340/9/2008 na budowę zespołu boisk sportowych w Konstantynowie Łódzkim w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" Etap I
 Postępowanie prztargowe T.I.340/8/2008 na budowę zespołu boisk sportowych w Konstantynowie Łódzkim w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" Etap I
 Postępowanie przetargowe nr T.I.340/7/2008 na wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 Postępowanie przetargowe T.I. 340/6/2008 na dostawę samochodu osobowego
 Przetarg nieograniczony nr T.I. 340/5/2008 "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Konstantynowie Łódzkim - Faza 2- Szkoła Podstawowa nr 5"
 Postępowanie przetargowe T.I./340/4/2008 "Usługi na naprawę dróg o nawierzchniach gruntowych"
 Postępowanie przetargowe TI 340/3/2008 "Usługi w zakresie remontu cząstkowego dróg o nawierzchniach bitumicznych"
 Postępowanie przetargowe T.I. 340/2/2008 "Kompleksowa termomodenizacja budynków użyteczności publicznej w Konstantynowie Łódzkim - Faza 2"
 Postępowanie przetargowe T-I.340.1/2008 obsługa pojemników wchodzących w skład systemu selektywnej zbiórki odpadów